Rada nadzorcza fundacji
«

Irena Bereś

…czyli Fundator. Jak każdy fundator – woli pozostać anonimowa tak bardzo, ile się tylko da :)