Co u nas nowego?
«

XI Wypominki Tischnerowskie

10/06/2015

Tischner ciągle ważny!
„Gdzie radość, tam cnota” – mawiał ks. Tischner. Fundacja Świat ma Sens zaprasza na jesienne „Wypominki Tischnerowskie” – tym razem w Niepołomicach.

Wypominki Tischnerowskie to pomysł na godne i uroczyste uczczenie śmierci ks. Józefa Tischnera, a także potrzeba integrowania wspólnoty wokół wielkich biografii, które mogą być przykładem patriotyzmu, mądrości, obywatelskiej postawy i wyznaczać obecnym pokoleniom drogę ku pozytywnym i szlachetnym wartością, zarówno na gruncie społecznym, politycznym, jak i osobistych wyborów życiowych. W tym roku szczególną okazją jest upamiętnienie 15-lecia śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Projekt pt. „Podróż z Tischnerem” to sposób na przypomnienia wielkiego Polaka, a przez niego – pokazanie polskiej „Solidarności” i dialogu oraz żywych po dziś dzień tradycji ludowych i etnicznych. A wszystko by rozwijać jego ideę „gdzie radość, tam cnota”.

30 października, w przededniu święta Wszystkich Świętych odbędą się w Małopolsce – w Niepołomicach kolejne Wypominki. W ich programie debata z udziałem Witolda Beresia i Artura Więcka „Barona” – autorów książki „Tischner. Podróż”, ks. Jacka Stryczka – prezesa Stowarzyszenia WIOSNA i Adama Szostkiewicza – redaktora tygodnika „Polityka”. Moderatorem będzie Wojciech Wróblewski. A także występ zespołu poetycko-folkowo-rockowego Rzoz z Bukowiny Tatrzańskiej i Bartka Koszarka, w który wprowadzi Kazimierz Tischner - brat ks. Józefa Tischnera.

Dodatkowo będzie można kupić książkę Witolda Beresia i Artura Więcka „Baron” pt. „Tischner. Podróż” wraz z autografem autorów
Imprezę organizują: Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Fundacja Świat Ma Sens, Koło Przyjaciół Harcerstwa Stowarzyszenie byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu „Puszcza” oraz Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, a Sponsorami są: PZU i Orlen.

Fundacja Świat Ma Sens ma zaszczyt zaprosić do sali widowiskowej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach na XI Wypominki Tischnerowskie, która odbędą się 30 października, o godz. 18.00

W programie:

18.00 -19.00 Debata
moderator: Wojciech Wróblewski

uczestnicy: Witold Bereś i Artur Więcek "Baron"
-autorzy książki "Tischner. Podróż, ks. Jan Stryczek -
prezes Stowarzyszenia WIOSNA,
Adam Szostkiewicz - redaktor tygodnika "Polityka"

19.00 19.15 - Przerwa
19.15 - 20.15 - Występ zespołu poetycko - folkowo -

rockowego Rzoz z Bukowiny Tatrzańskiej i Bartka Koszarka.
Wprowadzenie do koncertu: Kazimierz Tischner - brat ks. Józefa
Tischnera