Co u nas nowego?
«

O Marku Edelmanie w Waszyngtonie

20/04/2016

 

Powstały z doświadczeń getta świat wartości Marka Edelmana jest aktualny także dziś – przekonywali Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, opowiadając w Ambasadzie RP w Waszyngtonie o jednym z przywódców powstania 1943 r., świetnym lekarzu, obrońcy praw człowieka i światowej renomy autorytecie.

 

W 73. rocznicę zrywu warszawskich Żydów – na zaproszenie ambasadora Ryszarda Schnepfa – spotkali się ocaleni z Zagłady, ich rodziny oraz ponad stu znakomitych przedstawicieli amerykańskiej społeczności żydowskiej i polonijnej. Mało kto krył wzruszenie, słuchając stworzonego na podstawie wielu rozmów z Edelmanem „Dekalogu” postępowania w najtrudniejszych nawet sytuacjach. Wrażenie robiły także przykłady dowodzące jego życiowej i politycznej przenikliwości – choćby te o możliwości odradzania się nacjonalizmu i zagrożeń dla wolności.

Już w kuluarach Bereś i Burnetko, podpisując swoją książkę, odpowiadali na pytania tyczące kulisów pracy nad pierwszą angielską biografią Marka Edelmana oraz  innych inicjatyw, służących upamiętnieniu jego postaci i świata wartości. Podkreślali też, że bez pomocy ambasadora i KGHM (mecenasa książki) ich podróż do USA byłaby niemożliwa. Na atmosferę wieczoru złożył się także doskonały koncert dwóch muzyków: Polaka Dariusza Skoraczewskiego (wiolonczela) i Michaela Shepparda (fortepian), którzy brawurowo wykonali jedyny koncert szopenowski na fortepian i wiolonczelę, a na bis starą żydowską pieśń Kol Nidre Maxa Brucha.

Jerome Barry, partner wieczoru i współtwórca Fundacji The Embassy Series, szczególnie dziękował twórcom biografii: – Serdecznie witamy dziś wieczorem panów Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetkę, współautorów książki “Marek Edelman: Being on the Right Side” i dziękujemy im za ich wyjątkowy wkład w budowanie zrozumienia historii”. Gościem honorowym wieczoru był także wiceminister spraw zagranicznych Marek Ziółkowski.

 

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Burnetko, ambasador Ryszard Schnepf, Jerome Barry, Dariusz Skoraczewski (wiolonczelista), Michael Sheppard (pianista), wiceminister spraw zagranicznych Marek Ziółkowski i Witold Bereś.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Burnetko, ambasador Ryszard Schnepf, Jerome Barry, Dariusz Skoraczewski (wiolonczelista),
Michael Sheppard (pianista), wiceminister spraw zagranicznych Marek Ziółkowski i Witold Bereś.

 

 

 

Złoty mecenas książki:                                                              Wsparcie projektu: