Aktualne projekty
« Powrót do spisu

Marek Edelman - Życie. Do końca

Poprawione i znacznie poszerzone wydanie bestsellerowej, tłumaczonej na kilka języków książki „Marek Edelman. Życie. Po prostu”. 200 stron więcej, a w nich m. in. odnalezione niedawno sensacyjne, nieznane materiały z getta warszawskiego.

Premiera: 15 kwietnia 2013

Stron: 745
Wydawca: Agora SA i Fundacja Świat Ma Sens

To było jedno z większych wydarzeń ostatnich lat – „Marek Edelman. Życie. Po prostu” Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko, autoryzowana biografia Marka Edelmana, ukazała się w roku 2008 i sprzedano jej blisko 40 tysięcy egzemplarzy, została przetłumaczona na trzy języki obce (w tym hebrajski!), a film, który autorzy zrealizowali na jej podstawie, objechał wiele festiwali na całym świecie. Wznowienie tej książki (już nieosiągalnej w księgarniach), w bardzo poszerzonej wersji, jest formą uczczenia 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Nowe wydanie jest mocno poprawione, a także uzupełnione o:

  • opis ostatniego okresu życia Edelmana i dzieje jego spuścizny;
  • zapis nieznanej, rozrachunkowej rozmowy dwóch bojowców Żydowskiej Organizacji Bojowej, Kazika Ratajzera i Marka Edelmana, przeprowadzonej w 50. rocznicę wybuchu powstania w getcie;
  • obszerny nowy wybór mało znanych fotografii;
  • wydaną w kwietniu 1946 r. jednodniówkę „Za Waszą i Naszą Wolność”, wydaną przez Komitet Centralny Bundu z tekstami Edelmana.

Przede wszystkim jednak w książce znajduje się ponad sto stron wyboru z sensacyjnych, nieznanych materiałów podziemnej prasy Bundu z getta, prasy, którą drukował, redagował i kolportował sam Marek Edelman. Wydawało się, że te pisma zaginęły bezpowrotnie – ale dzięki pieczołowitości Żydowskiego Instytutu Historycznego sześć ocalałych numerów z okresu marzec 1941 – styczeń 1942 zostało właśnie zdigitalizowanych. Możemy w nich znaleźć relacje z okupacji, porażające zeznania ocalałych z Zagłady, ujmującą publicystykę polityczną (okres obejmuje wszak wybuch wojny hitlerowsko-sowieckiej), a nawet – reportaże z getta.
Ten jedyny wybór głosu żydowskich socjalistów wyrażanego po polsku jest nie tylko poruszającym dokumentem przeszłości, ale i komunikatem z przeszłości zrozumiałym również dzisiaj.

Łącznie nowe wydanie będzie bogatsze o ponad 200 stron (z 512 stron do blisko 750).

Współwydawcą książki jest Fundacja Świat Ma Sens, której jednym z celów jest upamiętnianie wielkich obywateli Polski: wydano już księgę „Obywatel KK – Krzysztofa Kozłowskiego zamyślenia nad Polską” oraz monografię „Krąg Turowicza: Tygodnik, czasy, ludzie”.